Wczytuję dane...
KGO

KOSZTY GOSPODAROWANIA ODPADAMI


 

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa uchwalona w dniu 29 lipca 2005r. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008r. Nr 223, poz. 1464). Ustawa ta nakłada na sprzedającego obowiązek przyjmowania od kupujących zużytego sprzętu. Osoba nabywająca nowy sprzęt ma prawo do bezpłatnego zwrotu zużytego sprzętu z zastrzeżeniem, że ilość i rodzaj zwracanego sprzętu musi odpowiadać ilości i rodzajowi sprzętu nabywanego.


Firma Elektroniczna Pixel  wpisana jest do prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska rejestru przedsiębiorców wprowadzających i zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz do rejestru organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego pod numerem E0011070Z. Firma, oprócz wykonywania obowiązków wynikających z ustawy, udziela kupującym rzetelnej informacji o prawidłowym postępowaniu w przypadku pozbywania się odpadów elektronicznych i elektrycznych. Wskazówki dotyczące sposobów pozbywania się zużytego sprzętu znajdują się w instrukcjach obsługi oraz na opakowaniach wszystkich produktów. 


Zgodnie z art. 25 wspomnianej wyżej Ustawy sprzedawca informowany jest przez producentów sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, stanowiących część ceny sprzętu, a obejmujących koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu. Koszty te muszą być również uwidaczniane nabywcom jako składnik ceny.


W poniższej tabeli podajemy szczegółowe informacje na temat kosztów gospodarowania odpadami:

 

Rodzaj sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Stawka jednostkowego kosztu gospodarowania odpadami KGO (pln netto)

Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Chłodziarki, zamrażarki, chłodziarko - zamrażarki

22,91

Pralki automatyczne , suszarki do ubrań , zmywarki , piekarniki

6,27

Pralki wirnikowe

1,60

Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Kuchnie mikrofalowe

 

Odkurzacze

1,64

Zegary , zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania i rejestrowania czasu

0,41

Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała

0,41

Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

 0,41

Sprzęt audiowizualny

Odbiorniki radiowe

0,76

Odbiorniki telewizyjne

5,84

Kamery video

0,16

Sprzęt video w tym : odtwarzacze DVD i Blue – Ray , nagrywarki DVD, zestawy kina domowego

1,31

Sprzęt hi – fi w tym : systemy audio oraz mini hi – fi, amplitunery , gramofony

1,31

Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów , w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych w tym : słuchawki , dyktafony , mini - głośniki

0,05

Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych w tym : aparaty cyfrowe, foto drukarki, głośniki samochodowe, nawigacja samochodowa.

0,76

Odtwarzacze MP3 i MP4

0,02