Wczytuję dane...
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SKLEPIE

1.    Sklep internetowy, działający pod adresem www.PIXEL1.pl, jest prowadzony przez Firmę Elektroniczną PIXEL z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Konińska 19, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie pod nr 446, NIP: 9680018184, REGON: 250039244, dalej PIXEL1.PL

 

2.    PIXEL1.PL gromadzi następujące dane osobowe Klientów za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Sklepie internetowym:
1) nazwisko i imię,
2) adres zamieszkania
3) adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji lub zakupu w naszym sklepie.

 

3.    PIXEL1.PL może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Klienta w celu przysyłania informacji o statusie realizacji zamówienia, produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.

 

4.    Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. W celu realizacji tych uprawnień, prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: fe.pixel@wp.pl

 

5.    Witryna sklepu internetowego PIXEL1.PL, korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa  tzw. “ciasteczka”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez “ciasteczka” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z ciasteczka wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 

6.    Witryna sklepu internetowego PIXEL1.PL nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach “ciasteczka” podczas samego korzystania z Witryny. Pliki tzw. “ciasteczka” wykorzystywane przez PIXEL1.PL mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki “ciasteczka” są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki “ciasteczka” są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików “ciasteczka” lub usunąć stałe pliki “ciasteczka”, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

 

7.    PIXEL1.PL zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu uprawnionym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

8.    Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 7. powyżej informacje dotyczące Klienta lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.